Kompjuterski vođena implantologija u Bologni

Dr. Ante Kovačić sudjelovao je na edukaciji na temu kompjuterski vođene oralne implantologije, na poziv B&B dental company.
Tečaj je održan u Bologni u Italiji, 26.-29.01.2017.
Ovim putem se ujedno zahvaljujemo tvrtci B&B dental na gostoprimstvu i nesebicno prenesenom znanju.