IMPLANTATI + FIKSNA PROTETIKA U 24H!!

"Molim Vas, doktore, samo da ne trebam nositi protezu"

 

 

SKY Fast & Fixed 
je revolucionarni novi postupak za pružanje novih fiksnih zubi u jednome danu. To je odlična, moderna alternativa mobilnim protezama.
Fast&Fixed je proces koji uključuje 4 ili 6 implantata, te na njima osigurava odličan fiksno protetski rad u jedan dan.

KADA RAZMIŠLJATI O Fast&Fixed ?
- Ako nemate zube, ili ako imate jako mali broj zuba u čeljusti
- Ako Vaša dosadašnja proteza nije dobra(stabilna), ispada Vam ili smeta u svakodnevnom životu
- Ako Vam zubi ispadaju i ako se preostali zubi trebaju vaditi.

KOJE SU PREDNOSTI SKY FAST&FIXED PROTETSKOG RADA?
- Vađenje+Implantati+Fiksni rad u jednom danu
- Imedijatno estetsko funkcionalno rješenje
- Financijski isplativiji tretman
- Kraće vrijeme liječenja
- Dugoročni uspijeh i udobnost

FAST&FIXED POSTUPCI

- DIJAGNOSTIKA
Kako bi mogli bolje planirati kirurgiju, pacijent napravi CT kojim ćemo očitati kosti i položaj živaca i sinusa.
- POSTAVLJANJE IMPLANTATA
Pacijent prima lokalnu anesteziju. Postavljanje implantata traje oko 2 sata po čeljusti. Ako je potrebno, vađenja se obave istodobno tijekom operacije
- PRIVREMENA PROTEZA ISTI DAN
Istoga dana, od postavljanja implantata, postavlja se fiksna proteza(privremena) Ovaj protetski rad izgleda vrlo prirodno, tako da nitko neće primjetiti da je privremen.
- TRAJNI RAD
nakon 5 do 6 mjeseci (vrijeme trajanja oseointegracije) Nakon postavljanja implantata, implantatima je potrebno 5 do 6 mjeseci vremena da se integriraju. Nakon tog razdoblja, konačno se postavlja fiksna proteza.