Navođena implantologija

img

Implantati bez kiruškog zahvata

Kompjuterski navođena implantologija predstavlja postupak kojim se na osnovi usporedbe i preklapanja CT snimke čeljusti i intraoralnog (digitalnog) scan-a , točno isplanira položaj i duljina implantata u odnosu na anatomske strukture čeljusti.

Kod ovog načina implantacije smanjena je mogućnost pogreške i nelagode za pacijenta jer nije potrebno rezati zubno meso i upravo zbog eliminacije reza, proces implantacije postaje bezbolan, bez šavova i vjerojatnost oticanja je svedena na minimum.

Sama implantacija provodi se kroz posebno dizajniranu implantološku šablonu, što čini sami proces bržim, preciznijim i sigurnijim.

 

PREDNOSTI ZA PACIJENTE

  1. PREDVIDLJIVOST
  2. PRECIZNOST
  3. UGODA ZA PACIJENTA
  4. BEZ REZANJA
  5. BEZ ŠAVOVA
  6. BRZINA

Klasična kirurgija i ugradnja implantata sada je iza nas. D i C Kovačić, svojim pacijetima nudi sasvim bezbolnu, predvidljivu i pacijentu ugodnu tehniku implantacije (guided surgery) ili 3D vođena kirurgiju.

Digitalno planiranje postavljanja implantata omogućava nam da što preciznije dođemo do predvidljivih rezultata.

Softver nudi brojne funkcije mjerenja i planiranja, kao što su automatsko otkrivanje kanala živaca, te razne funkcije nadzora udaljenosti.

Pri dolasku pacijenta, planiramo na koja mjesta ćemo točno implantirati. Radi se kiruška šablona uz pomoć koje je u jednoj posjeti moguće implantirati koliki god je potreban broj implantata bez rezanja zubnog mesa i šivanja, tzv. (flaples tehnika) čije su prednosti ugoda za pacijenta tokom samog zahvata, te nakon zahvata.